Освіта доступніше

Благодійна програма "Освіта доступніше" надає можливість всім дітям, які навчаються в загальноосвітніх установах різного типу з 1-го по 11-ий класи, вступати по закінченню школи до вищих і середньоспеціальних навчальних закладів на комерційній основі при мінімальних витратах з боку сімей.

Основна мета благодійної програми "Освіта доступніше" - підвищити доступність навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах для школярів із сімей з середнім достатком і надати соціальну підтримку обдарованим дітям із малозабезпечених сімей.

Основне завдання програми - підтримати випускників шкіл і надати їм можливість вступити до вищого або середній навчальний заклад за власним вибором, незалежно від матеріального становища сім'ї. Це передбачає, перш за все, надання фінансової допомоги при вступі на навчання в платний вуз і виплату додаткових стипендій.

Концепція програми "Освіта доступніше":

Враховуючи, що рівень вищої і середньої спеціальної освіти в Україні в значній мірі залежить від матеріальних можливостей сім'ї, МБФ "Добрі вчинки заради майбутнього" виступив з ініціативою реалізації благодійної програми позабюджетного фінансування вищої і середньої спеціальної освіти в Україні "Освіта доступніше".

В інтересах проведення даної програми Міжнародний благодійний Фонд "Добрі вчинки заради майбутнього" ставить перед собою завдання організувати збір цільових благодійних коштів і подальше їх направлення на проведення освітньої благодійної програми "Освіта доступніше".

Основний принцип проведення благодійної програми "Освіта доступніше" полягає в організації адресної (персоніфікованої) фінансової підтримки навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах України студентів - громадян України, а також громадян зарубіжних країн. Зазначена фінансова підтримка буде складатися як у повній або частковій оплаті навчання в навчальному закладі, так і у вигляді виплати стипендій Фонду "Добрі вчинки заради майбутнього".

Залучення цільових благодійних коштів у благодійну програму "Освіта доступніше" може бути безадресним або адресним із зазначенням конкретних адресатів, отримання фінансової підтримки (майбутніх стипендіатів Фонду "Добрі вчинки заради майбутнього").

Благодійна програма "Освіта доступніше" дозволить підвищити доступність освіти для дітей з усіх соціальних верств населення України.